20201029

Galicia desaparece


 Remato de velo en Nós Diario: non primeiro trimestre de 2020 naceron 3820 cativas e cativos en Galicia, mentres morreron 9013 persoas. Facendo unha proxección para o ano, esperaríanse uns 15 280 nacementos e 36 052 defuncións, ou sexa:

- Un saldo vexetativo anual de -20 772 persoas

- Máis de 2,3 mortes por cada nacemento

- Oito mil cincoenta nacementos menos que a media dos últimos cato anos (un tercio menos, ver o gráfico e poboación por cohortes de idade, tomado de https://www.statista.com/statistics/448908/population-of-galicia-by-age-group/)

   Ou sexa, de seguir así, e non considerando factores como a inmigración / emigración, teríamos a previsión de poboación da gráfica de cabeceira, é dicir, en 30 anos Galicia perdería 1/5 da súa poboación.


Ningún comentario: