20201022

Un anuncio para Ribadeo dende o Principado

   Supoño que chega ben porque na práctica, non afecta ó noso termo municipal. Aínda así, hai que ir á sé electrónica de Ribadeo pois non é doado atopar noutro lugar (de Ribadeo). Trátase da instalación dun parque eólico en Boal que vai supoñer a ampliación dunha subestación eléctrica en Castropol, concello limítrofe... Velaeiquí os datos, que non sexa por non dar difusión cando chega algunha información...

Ningún comentario: