20160629

Unha ollada fóra

Sol brilante sobre os tellados, con nubes como decorado. Ribadeo non remata en Ribadeo, está conectado co resto do mundo. Vémolo todos os días en cousas tan comúns como o Sol. E, mesmo quitados os fenómenos naturais, vémolo pola conexión social, que inclúe cousas como a política, a economía... ou a tecnoloxía.
Hai xa tempo abondo que razoaba nun artigo sobre a ineficiencia dun transporte como o que temos na actualidade por estrada: temos que transportar uns 1400 kg para levar a unha persoa de 70. Ben, as cifras poden facerse máis adecuada, mais a relación 20:1 entre peso aparello/peso transportado é un bo indicativo do que ocorre na actualidade. Sobre o consumo, esa relación leva consigo un consumo duns 5 L de combustible ós 100 km (tamén como indicativo e sendo consciente que é por baixo da media). O combustible, fósil, polo tanto, provinte dun tipo de minería, recurso natural extraído.
Hai tempo que veño vendo prototipos experimentais moito máis eficientes, mais hoxe chamou a miña atención unha nova dun prototipo de 26 kg que pretende facer 2000 km con 1 L de alcohol. Iso implica unha redución en peso do aparato nun factor 50, o que leva a unha redución en combustible de 10 (entre outras cousas, o peso da persoa non baixa no mesmo facotr que o peso do vehículo) e o combustible pode ser producido por cultivos (outra cousa é a súa eficiencia)
Si, o Ribadeo que veremos será diferente no futuro...

Ningún comentario: