20160626

Celebrando a 'festa da democracia'

A democracia non é unha festa, e o seu pretendido exercicio esporádico, menos. A democracia é un sistema. Se se convirte nunha festa dun día, non pasa de ser un sucedáneo.
Cando a democracia non se celebra día a día sen sentilo, cando sen traballo queda esquecida entre festas, non é democracia.
Cando se esquece que hai que coidala, dexenera.
Cando se asume como normal e esa normalidade non se traballa,non se considera.
Cando delegamos a democracia, temos outra cousa, non democracia.
Cando deixamos que non se respecte, non se respecta.
Cando temos a obriga de votar e non o dereito de decidir...
Non, non estamos para festas de democracia, senón para traballar para a democracia (que moito queda!)

Ningún comentario: