20160616

Tráfico, multas, infraccións... comentarios

Non hai 48 horas que saíu a nota de prensa do concello "infraccións de tráfico".
Se hai algunha resposta debe producirse no xornal de hoxe, e non vexo tal na edición dixital. Máis coido que debera.
A nota da conta de 302 infraccións multadas (algo que non di a nota, pouis iguala infracción e multa, cousa que é evidente que non ocorre en moitos caos) dende o 1 de xaneiro ata o 1 de xuño deste ano, contra as 451 do ano pasado no mesmo período, un 33 % menos (33,04%), mentras a nota do concello fala de case un 35%.
O caso é que claquera que ande polas rúas de ribadeo sabe que no que levamos de ano non baixou o tráfico en relación ó ano pasado, senón que máis ben viuse subir. E a concencia cidadá tampouco parece que experimentara grandes cambios, en contrado que di o alcalde na nota, nin se ven os efectos de cambios semellantes. Logo, a que se debe o menor número de multas que se airea? Os comentarios van máis ben cara á menor eficiencia (non se fala de eficacia, esa verba parecida pero de significado diferente) á hora de poñer multas. Outro xeito de enfocalo: entón, poñíanse antes multas de máis, agora de menos ou en ambos casos o número foi de máis (ou de menos)? Este ano déronse os números, mais falta a comparativa con anos anteriores. Quizáis a razón sexa que a instalación da zona azul xenerou máis de 1/3 do total de multas, e non estaba aí na primavera de 2014, motivo polo que apostaría que no 2015 houbo un aumento de multas, que agora se baixa.
En canto á composición da lista de multas, aclara a nota da alcaldía que 182 (o 60%) foron postas por estacionamentos en zonas prohibidas, 108 (o 36 %) por facelo en zonas reguladas (a zona azul), quedando entón un total de 12 multas para outra tipoloxía (2 por conducir falando polo móbil, 3 por conducción neglixente...). Ou sexa, as multas de tráfico son en realidade multas de aparcamento. E non se te a precepción de que o aparcamento mellorara.
Indo a outra característica das multas, aclárase na nota que o domicilio dos conductores é de fóra de Ribadeo nun 62% dos casos, fronte a un 37% de Ribadeo. Evidentemente, falla o redondeo, pois habería un 1% de domicilio descoñecido. O aceptar ese 1% como efectivamente de domicilio descoñecido implicaría que de saída, xa non se cobran todas as multas (non impagos, senón que non se pasan ó cobro), o que abriría outra vía de discusión. De calquera xeito, hai moita máis xente de fóra, o que indicaría que os de Ribadeo somos máis cumpridores. Coñecemos mellor o pobo, onde aparcar... mais, por que entón hai a sensación de ver moita xente ou coches que soan cando nos percatamos de atrancos no tráfico ou en xeral, cousas que consideramos infracción?
Remata a nova dando conta de que son 204 infraccións leves (67,5%), 97 graves (32,1%) e 1 moi grave. Somos boa xente...

Ningún comentario: