20160604

aparello luminoso automatizado de anuncios no parque. Funciona? Non funciona

Ben, non sei que dicir... Coido que o mellor é realacionar as dúas veces que me referín ó aparello. Unha, en 'Fotos de Ribadeo. Serie "os desastres da guerra"', o 15 de outubro pasado, e outra en 'Razones de la permanencia espiritual de Isabel la Católica: Disquisicións en Ribadeo', o 9 do mesmo mes. Diso fai entón 8 meses escasos. Hai máis de dous meses que funciona de xeito incorrecto, pero segue a funcionar. Non sei o réxime de funcionamento, o custe e demais: sei que non debera estar, ao menos así.
Ou mellor, un pequeno vídeo:

Ningún comentario: