20101222

Liña habemus!

Despois de moitas reviravoltas, aquí está a "Resolución de 2 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Línea eléctrica a 400 kV, doble circuito denominada Boimente-Pesoz, Lugo y Asturias." (descargable como pdf aquí)
Entre Pesoz e Viveiro hai uns cantos km, 81 terá a liña segundo a resolución, e 400 000 V implica unha liña de moi alta tensión, superior ás existentes pola zona. Respecto a Ribadeo, implica que hai que pensar xa máis de preto no ramal que se ten pensado para subministrar enerxía á zona, que está necesitada del polo aumento do consumo, e imperiosamente impelida á súa construcción pensando na posta en marcha do polígono ribadense (e quizáis tamén da piscifactoría de Pescanova da que falaba onte mesmo)
Quizáis sexa bo para todo o mundo botarlle unha ollada curiosa e comprobar os pequenos fallos na resolución que fan sorrir e pensar 'como todo vaia igual...'. Refírome a cousas como que a liña, segundo o documento pase por "(...) Alfoz, Lourenzá, Barreiros, Lorenzana, A Pontenova (...)". E tamén para facerse unha idea do aspecto da liña: a separación das torres será de 500 m.
Polo mesmo documento nos podemos enterar da ampliación prevista do LIC do Eo ó Carballido para converterse no LIC "cunca do Eo", ou a relación de institucións e entidades consulgtadas e as que responderon que non deixa de ser menos curiosa, comezando pola falta de resposta da Secretaria Xeral da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, e continuando pola resposta de só dous concellos dos numerosos que atravesa (a Pastoriza e Viveiro, de diferente categoría poboaciónal, como se pode ver)...

Algo máis: http://www.ree.es/sites/default/files/04_SOSTENIBILIDAD/Documentos/tramitacion_ambiental/DIA/DIA%20L.%20220%20kV%20Boimente-Pesoz.pdf