20101228

Deixando o 28 para outro día: Asamblea de Amadores da Música de onte (parte I)

Onte, día 27, celebrouse a asamblea anual de Amadores da Música. en segunda convocatoria, ás 21:30, no salón da Casa do Mar, cunha asistencia de algo máis de 30 socios e uns cantos músicos (parte deles, incluídos xa como socios)
Na mesa, 7 diretivos máis o director.
En canto a lectura da acta anterior, lembrouse a asistencia de 33 socios, o lixeiro superavit do campamento musical 2009 ou os 20 000 € de superavit existentes daquela, na xuntanza do 19 de decembro de 2009. Algunha curiosidade máis, como a recollida en acta de que despois de ser enumeradas as actividades pola presidenta, a asamblea aplaudiu. desfilaron pola acta asemade a páxina web e a discusión sobre se dar cartos ou non ós músicos ou polo contrario, facer algunha excursión con eles.
Respecto a este ano, as contasforon presentadas tamén de xeito independente campamento e o resto. Respecto do campamento, e se non me falla a memoria, as matrículas importaron 6 660 €, puxo 2 700 a Deputación, 1 800 amadores e 2 460 sacáronse da rifas. No capitulo de gastos, entre outros, os profesores levaron 3 020, a limpeza algo máis de 300, os monitores 3 800, a comida 6 048, a asesoría, 189, ... ata 13 903 €, resultado así case equilibrado o tema, e contando ademáis que Const. Coto pagou as camisetas e a serigrafía púxoa o concello.
As contas de Amadores inclúen 1 677 € de teléfono (incluída p. web), 4 800 de comidas, 1 246 de viaxes, 142 de vestiario, 1 810 da federación (coido que aquí van asemade seguros), 13 135,04 de materiais diversos (incluídas as novas tarimas, que quen as viu sabe que representan unha mellora importante), 720 de carpintería, 1 705 destinados ó festival de xoves 'Hernán Naval' (onde se aboaron só 1 195,75 polas facturas presentadas), 1 249,85 de comisións bancarias (por exemplo, dos recibos devoltos), ... ata un total de 30 309 €.
En canto ás entradas, o concello contribuiu con 4 500 €, a Deputación con 13 381 (inclúe subvención de tarimas, pago de concertos, festival de bandas, ...), 6 700€ dos socios, 500 enviados pola banda de Mirandela para pago de autobús, cun total algo superior ó de gastos, co que queda un saldo, redondeando de 21 000 €. Están pendentes algún ingreso do concello, lotería, Deputación, ... e lémbrase que o concello paga serigrafía e ó director.
Actividades:
Concerto Aquí como en Viena
Concerto por Haití
Romería de San Marcos
Procesións de Venres Santo
Vilaselán
Procesión do Corpus
Concerto de Semana Santa
Concerto das Letras Galegas
Certame de intérpretes Mozos Hernán Naval
Festival de Bandas de Betanzos
Festival de Bandas de Ribadeo (con asistencia de bandas de Agolada e Pola de Siero)
San Roque
A Patroa
Vilamartín Pequeno
San tirso de Abres
A Caridá (que se suspendeu á metade por mor do mal tempo)
Campamento musical (no que houbo unha baixa matrícula, cuestionando o seu futuro)
Romería da Virxe da Barca (Non se foi porque os músicos non quixeron; máis adiante fálase ampliamente do tema)
Concerto de Sta. Cilla
... non houbo novas incorporacións á banda
Cea, lotería do Nadal, construcción das tarimas, ... e o día 30, concerto aquí como en Viena 2010.
Remata a exposición a presidenta, Teresa, aludindo a que teñen un certo desencanto na directiva porque creen que non teñen o apoio dos músicos, e anunciando que na asamblea extraordinaria que está convocada a continuación non se presentarán á reelección.
Coido que a partires de aquí cabe facer unha distinción dunha segunda parte, na que entra asemade a asamblea extraordinaria, polo que fago unha diferenciación de entradas.
-Segunda parte sobre a Asamblea de Amadores-

Ningún comentario: