20081008

Wifi no ruralBo, wifi... en xeral,internet. Xa no pobo funciona como funciona (alomenos nesta zona), con velocidades abondo menores das prometidas e colos de botella xa non só polas mañás, cando era abondo típico (iso si, os da mañá incrementáronse), para canto máis no rural, onde os aparellos sinxelamente parece moitas veces que non funcionan. Coido que sería doado facelos funcionar (a comezos de século vino claro cunha exposición técnica de Mariano Grueiro, algo que aínda non se fixo realidade hoxe no rural galego e que é evidente que non costaría tanto e valería moito), e que mesmo podería facelo o concello por deixación de prestación de servizo das operadoras. Non embargantes, 'as operadoras' seguen a facer e desfacer leis ó seu antollo para que non lles digan nada, o mesmo que pasa co tema de Barras, que leva unha tempada abondo calmada cos cortes pero que, na época de incidencia forte comunicou que estaba moi por riba dos estándares que tiña que cumprir... despois de peticións dunha chea de asociacións. O escrito, por certo, que parecía redactado para que non se lles molestara máis.
As fotos, do final da ría de Ribadeo, a illa na ría de Abres.

Ningún comentario: