20081003

De enfermidadeRibadeo foi declarado foco de lingua azul.A viciñanza dos focos asturianos xa o fixo posible. Os contaxios, en sanidade, existen. E vai ter un impacto negativo na gandeiría da zona. Abondo maior que a compra dun novo camión de bombeiros, en canto a economía, e esperemos que abondo menor en canto a saúde que que o Sergas recoñeza por fin que ten que haber mariñanos na Comisión de control sanitario.
Voltemos sobre este tema da comisión: resulta que no seu momento, o Sergas colleu só a viciñós de lugo proque de alí eran as asociación constitutivas da Federación de Asociacións de Lugo. Agora, será a mesma federación a que designe os representantes da costa. Pero resulta que na costa non hai polo momento asociacións federadas. É dicir, obriga de federarse para as asociacións que queran defender o seus dereitos. Non parece o método máis xusto se se queren defender dereitos en troques de constituír unha estrutura piramidal que acompañe dun ou outro xeito ó poder.
O Tesón enviou unha carta ó alcalde para apoiar que as asociacións mariñáns estiveran no consello, pero esta solución que se propón non é a idónea por ser unha imposición que facilitará 'castes' nas asociacións, e unha adscripción obrigatoria a un sistema de representatividade viciñal que, deste xeito, se malogra convertíndose nunha especie de 'sindicato vertical'.
Carta de O Tesón ó alcalde:
...
Expón
Que diferentes novas de prensa deron noticia de que a representación mariñá ante o Sergas para a xestión do Hospital da Costa era deficiente, contravindo aínda as normas de dita representación,
Que a representación veciñal, dun xeito incomprensible, se está alevar dende Lugo obviando a existencia de asociacións de veciños na Mariña,
Que dita situación pode repercutir no peor funcionamento sanitario na zona,
Que a comarca mariñá, e en particular Ribadeo, xa padecen diversas deficiencias estruturais no ámbito sanitario,
Que é lóxico pensar que representantes da capital de provincia atendan máis polos intereses da propia capital que polos da nosa zona, que tamén representan,
Polo que
Insta a vde. a presentar a correspondente queixa institucional diante do Sergas para ter a representación mariñá que corresponde.
...
As imaxes, dunha barandilla múltiples veces maltratada e que volta a estar necesitada de reparación, a da baixada do Parque do Mineral cara a zona dos Bloques. E a outra, dunha pintada coa que non remato de estar de acordo, pero que por desgraza estase a convertir nunha realidade: parece que o cidadán tende a delegar cada vez máis na súa función votante como un único tipo de participación política e ata certo punto, tamén social, o que alenta a contraparticipación e con ela, a menor representatividade das institucións, copadas cada vez máis por xente alonxada do pobo excepto na mercadotecnia eleitoral, o que retroalimenta negativamente facendo que cada vez a xente teña menos interese no voto, nunha espiral da que nestes momentos é difícil saír.

Ningún comentario: