20081011

John Rutherford

O sábado 4 de outubro de 2008 ás 19:00 horas tivo lugar no Salón de Actos da Real Academia Galega o acto de recepción como académico de honra de John Rutherford, quen deu lectura ao discurso de ingreso, intitulado "O fermoso sorriso do profeta Daniel". O discurso foi contestado en nome da institución polo académico numerario don Antón Santamarina Fernández.
O discurso de ingreso coincide no tempo coa exposición 'O sorriso de Daniel", exposición do Consello da Cultura Galega, e tratou sobre o sorriso deste personaxe no Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago de Compostela (máis, no 'El Correo Gallego').

Ningún comentario: