20081021

Pleno 20/10/2008 (II)

O terceiro punto da orde do día do pleno de onte era a representación do Concello no grupo de desenvolvemento comarcal de A Mariña. A proposta do grupo de goberno, a solicitude de seren Fernando e M. Luz. Certamente, parecía ó comezo que foran dous representantes en troques de un e suplente para unha entidade con 49% de representación institucional e 51% de representación privada.
Houbo un pequeno barullo pola proposta de UPRi de inclusión da oposición no par, argumentando o secretario que xa non era posible, ó ter que ser argumentado por escrito antes do pleno ou ó comezo do mesmo punto, facendo asemade diferenciación entre o que é un voto particular e unha enmenda. Resulta que o propoñente si ten dereito a modificar a proposta sobre a marcha, o que daría cabida a englobar a oposición no dúo, pero a instancias sempre do BNG. O mesmo Fernando falou de que hai precedentes de que foran representantes de varios partidos noutras ocasión para outros asuntos, pero mantivo a proposta, que saliu rexeitada por 4 contra 9, polo que voltarase a tratar máis adiante ó non quedar nomeados os representantes.
O punto 4 trataba da aprobación dun convenio coa Consellería de Medio Ambiente para o saneamento de Piñeira, 190 000€, disposición de terreos e auga, concesión de permisos administrativos sen custes e asunción do mantemento. Houbo unanimidade na aprobación, cunha nota previa de intervención no sentido en que, a pesares de ser xeito da Xunta o pedir a exención de custes de licenzas, é algo que está lexislado, e polo tanto non ten sentido que o pida: o é dado pola lei ou non.
En fin, un pleno algo movido no que o alcalde tivo varias expresións afortunadamente graciosas, non chegando a tensión a ser grave en ningún momento, se ben particularmente pareceume observar en Balbino o cambio entre castelán/galego nun momento dado como síntoma de nerviosismo.
Respecto da petición de Balbino, como dixo case ó comezo Paco Rivas, rematará case seguro no xulgado, e como engadiu logo con outras verbas JC Andina, a postura do Concello coido que pode defenderse con facilidade, pero tampouco sería estrano outro resultado. E, respecto de que polo momento non haxa representación no grupo comarcal, trátase da ocupación dunha suplencia, non dunha titularidade, polo que a pesares da negativa da oposición e bloque subseguinte, o tema non ten grande importancia.
-- Nota posterior ó día seguinte: JM Rodríguez deixou unha entrada dando tamén a súa visión deste pleno.

Ningún comentario: