20081021

Pleno 20/10/2008

Comezou ás oito do serán e finalizou ás nove menos dez, con ausencia do nº 3 socialista.
O primeiro ponto, propio trámite de urxencia, pasou sen importancia.
O segundo, a proposta de non admisión a trámite da petición de Balbino para cobranza do soldo segundo el retirado inxustamente a finais do mandato anterior, nun pleno.
Un informe de secretaría apunta a que "o acordo foi válido mentras non se demostre o contrario", mentras se fai lembranza do apoio dun tránsfuga á moción da oposición daquél entón.
UPRi (Rivas) atopa contradictoria a postura do BNG e anuncia abstención, indicando que pouco lle concerne ó non estar no pleno no que se tratou.
PSOE (Balbino), só con dous asistentes, alega entre outras cousas, pero de xeito principal, que o pleno no que se decidiu foi nulo, xa que o punto non estaba na orde do día.
PP (Andina): apoio da proposta da alcaldía, preguntando a Balbino o por que non voltou a traballar, e dicindo que o pleno, caso de ter sido ilegal, sería culpa do anterior alcalde, o reclamante, advertindo que xa pasaron 15 meses e que non houbo advertencia clara de ilegalidade (... aconsello ver o comentario do pleno)
BNG (Vicente): Fernando reincorporouse ó traballo. A postura do BNG non é contraria ó votado daquela, simplesmente non quere admitir a trámite a proposta de Balbino.
PSOE: (medio en castelán, medio en galego) Hai causas de por que non se trouxo antes a pleno (pero non as deu)
PP: O acordo segui adiante, esa é a realidade xurídica.
Logo houbo un intercambio entre Fernando e Balbino, comezando a conta das causas de que non fora a pleno antes. A petición de Fernando, Balbino di o por que: Fernando non tiña intención de propor recurso. Balbino apunta que Fernando estaba na administración, pero el na empresa privada recibeu a contestación de que lle retiraran o soldo, non a adicación exclusiva. Pide votación nominal. Aclara o secretario que a votación nominal debe votarse previamente de xeito normal, por procedemento ordinario. Despois dun pequeno paréntese, incluíndo unha consultga de Andina ó secretario sobre responsabilidade xurídica diferenciada neste caso, coa contestación de que o sistema é irrelevante neste senso, acórdase votar así (non se ten lembranza doutra situación anterior semellante).
A votación, Proposta de non admitir a trámite: si, 8. non, 2. abst, 2. 1 ausente. Queda pois aprobada a moción proposta.
Queda unha segunda parte do pleno para outro momento do día de hoxe.

Ningún comentario: