20070706

Solucións para Ribadeo
Parece que van chegando. O longo do dia de onte, despois da xunta de portavoces, primeiro aceptou o PP pois fixo que terá representación nela, e logo, o PSOE, que se non acepta non a terá. É dicir, mañá ás 10:30 pleno.
Mentras, onte tivo lugar a presentación en Ribadeo do Diccionario de mulleres galegas. As ilustracións son de tres páxinas dun pequeno caderno que acompaña á inaugración da exposición e á charla da autora do dicionario, Aurora Marco, que foi acompañada da Secretaria Xeral da Igualdade, Carme Adán. a sá de plenos acolleu a uns 30 escoitadores (1/4, homes) para a disertación, que me resultou un pouco pesada pero ó tempo un alicerce para follear o dicionario. A. Marco pasou por derriba da vida dunha morea de mulleres galegas (1ª parte) e en particular de Lugo (2ª). A mostra ecaneada lémbrase que pode facerse maior e que corresponde a nha escolma, o mesmo que a exposición que estará boa parte do mes de xullo en Ribadeo. Aproveito para lembrar a exposición 'A ciencia ten nome de muller'

Ningún comentario: