20070714

14 de xullo


O 14 de xullo é a festa nacional francesa, conmemoración da toma da Bastilla polos que en pouco tempo foron cnsiderados revolucionarios. é dicir, é a conmemoración unha revolución... Máis ben coido que que é a conmemoración dun feito que significou un punto de inflexión nas relacións entre nobleza e plebe, ou, se se quere, nas relacións sociais en Francia. como toda revolución e case calquera acto humano, tivo tamén aspectos negativos, pero en perspectiva vése como un feito grande, que marcou o paso a un sistema político con maior participación do pobo. algo que hoxe esquécese, eso de que os dereitos foi necesario conquistalos e loitar por eles.
As fotos, dos paneis expostos na estación de autobuses dos que daba nova noutro post sobre exposicións

Ningún comentario: