20070731

A conto do que se fala estes días en Ribadeo

Leo nun xornal xa vello: 'Se as crises non as finalizan os demócratas, as crises acaban cos demócratas. Non pode haber unha convivencia estable entre democracia e crise económica' (Joaquín Estefanía, falando de Fuentes Quintana, no El País de hai 7 domingos).
Pois resulta que en Ribadeo parece que hai crise económica institucional, e previo, coido que houbo crise de representatividade democrática...

Ningún comentario: