20070728

Nota de prensa de O Tesón

O día de hoxe, sábado 28 de xullo, ás 12.30 en segunda convocatoria tivo lugar no Salón de Actos da Casa do Mar de Ribadeo a Asemblea Xeral Extraordinaria da Asociación de Veciños O Tesón de Ribadeo para decidir a nova directiva.
En primeiro lugar, e ante a posibilidade de desaparición da asociación por falta de directivos, pasouse revista a varios aspectos, dende as posibilidades que levaban á disolución ata o programa de asuntos que sería necesario retomar por unha hipotética nova directiva, entre os que se atopan a colaboración no Plan Xeral de Ordenación Municipal, o prestar a atención a temas diversos sobre a ría (como exemplo, o último, as zapatas da ponte dos Santos), o seguemento das antenas de telefonía móbil, a atención ós maiores, o tema dos ruídos que molestan o descanso, as relacións co concello ou o castro das Grobas.
Con posterioridade, tras falar en xeral sobre os cargos e a marcha da sociedade, acordouse por unanimidade a seguinte directiva:
Presidente: Fco. José Campos Dorado
Vicepresidente: José Mª Rodríguez Díaz
Secretario: Antonio Gregorio Montes
Vicesecretaria: Soledad Rodríguez Díaz
Tesoureiro: José Mª Bao Fariña
Vogais: José Fco. Alonso Quelle, Rocío Botana García.
Finalizou a xuntanza sendo as 13horas e 15 minutos co aplauso de agradecemento outorgado a Gilberto Suárez Méndez, impulsor dende o primeiro momento da sociedade e que por primeira vez disculpa o non formar parte da nova directiva.
En Ribadeo, a 28 de xullo de 2007

Ningún comentario: