20070714

"El desprecio por la ley en España"

O título corresponde a un artigo de Juan-José López Burniol e véuse á cabeza porque levo escoitando unhas 3 horas un local que non pode ter música coa música a toda pastilla, as portas abertas e demáis. O nome? Mellor non dicilo, non vaia ser que cree adicción...

1 comentario:

Anónimo dixo...

E o afan de lexislar. So hai que mirar os anos e a normativa surxida en cada un deles. Normas e mais normas. Creanse para regular conductas e convirtense en papel mollado. ¿Necesitanse? Penso que non. A súa mesma existencia serve para demostrar que están obsoletas xa que hai están e non se cumpren. Normativa de ruído. Riscos Laborais. Estatuto dos Traballadores.
Deberían ser sustituidas por pactos a nivel de rúa. Pactos surxidos da poboación e basados no respeto e na comprensión, pero o afan de poder, a prepotencia impiden a convivencia. Fago o que me da a gana (como dicia un antigo alcalde e eso levado o resto da comunidade) e podo permitirme facelo polo poder persoal, polos amigos, contactos... e asi nos vai.

Discriminados.