20210309

Xacementos castrexos en Vilalba

Plano do artigo coa situación dos Castros.

   Aló polo 1997, Eduardo Ramil publicou un documento que coido que hoxe está esquecido e que a máis dun lle pode resultar agradable ter e ver ou consultar para visitar algún dos 27 castros do concello (por certo, un grande descoñecido entre nós, que animo a visitar e desfrutar). O seu título, "Xacementos castrexos no Concello de Vilalba (Lugo). Análise dos emprazamentos" da unha idea abondo boa do contido.

   Deixo un resume dun dos castros, o de Samarugo, parte da informacion tratada no artigo:

-  Castro de Samarugo (3). 

Situación. 

Lugar: Castro. 

Parroquia: Samarugo. 

Coordenadas U.T.M.: X: 613.380. Y: 4.803.300. 

Cartografía: (Esc.: 1:10.000), 23-4-4 (Fig.: 7). 

Emprazamento. 

Características: Castro de ladeira, situado no termo dunha penechaira e comezo dunha ladeira pronunciada. 

Altitude: 547m. Penden- te FAO: 2/3. 

Fisiografía do relevo: Remate da chaira e comezo do chanzo que da lugar á “costa”. 

Xeoloxía. 

Substrato: Serie de Vilalba. 

Afloramentos: Xisto no entorno inmediato. 

Solo: Solos Podsolizados e Podsol. 

Vexetación. 

Do xacemento: Prados, matogueiras e carballos. 

Do entorno: prados e terras de labor. 

Capacidade produtiva: Terras non aptas, pero mellorables. 

Descrición. F

orma do recinto principal: De tendencia circular. 

Sistema defensivo: Consta dun parapeto de 8 a 10 metros de anchura por 4 de altura, un parapeto no extremo noroeste, e un foxo no norte. 

Dimensións: 120 metros N-S, e 140 W-E; croa de 4.580 m2 e superficie total de 10.590m2 (Fig.: 8). 

Achados. Non se coñece achado algún.

Distancia a outros castros (km). Vilamaior, 1,2; Corvelle, 4,1; A Pereira, 3,7. 

 

Ningún comentario: