20160105

Oito anos de novas do concello

O concello comezou coas súas 'novas' hai máis de oito anos. Hoxe ten 328 páxinas (a última só con 5 entradas, o resto con 6), o que fai 1967 'novas' dende o 24/11/2007, isto é, en 2984 días, 2 novas cada tres días, ritmo que se mantén, aumentando só moi lixeiramente: hoxe, oito anos longos despois, é un 'servizo consolidado' que axuda a perfilar o que aparece nos xornais sobre o concello, aínda que non o determinte totalmente, nin por parte do grupo e funcións de goberno nin naturalmente, tampouco por parte dos grupos da oposición.
En 2014 foron 262 notas emitidas polo concello á prensa, segundo a web do concello. En 2015 aumentou lixeiramente, ata 272.
Botando as contas doutro xeito, en todo o período que abranque a web do concello, de media fixeron falta 1,52 días para cada nota. A cousa foi collendo ritmo pouco a pouco, pois en 2014 saiu unha nota cada 1,38 días e en 2015 só fixeron falta 1,34 días. Un matiz necesario: un ritmo que tampouco é sempre mantido, pois no ano anterior, 2013, foron 286, unha cada 1,28 días.
Esta comparación hai que repetir que está feita seguindo a web do concello, axustando que dita web non ten todas as notas notas de prensa emitidas. Algo que se pode comprobar por comparación entre a web de prensa do concello e un blog que mantiven durante boa parte do ano 2008, 'Notas de prensa do Concello de Ribadeo', no que na mesma cabeceira especificaba que non era un blog oficial do concello. Publicación que din por rematada ao pouco de poñerse en funcionamento a nova web do concello, no que xa aparecían as novas de prensa (antes recibíaas por correo electrónico de alguén que as recibía de xeito directo)
Quede polo tanto unha tendencia aproximada: que pouco a pouco o número de novas do concello vai aumentando co tempo, aínda que como se pode observar nas gráficas, non se vexa demasidada diferencia entre unhas épocas (de maior cantidade de notas, que se poderían considerar 'campañas') e outras máis 'normais'.

Ningún comentario: