20160102

A temperie de Ribadeo en 2015: 1.- Temperatura

Temperatura media en Ribadeo, 14,07 ºC
A temperatura media mes a mes pódese representar de diferentes xeitos. Aquí deixo as medias mensuais no que vai de século en Ribadeo notando que o mes máis frío segue a ser febreiro e o máis cálido, agosto (máis abaixo, a táboa cos datos):
Na primeira gráfica apréciase a simetría que se da de temperatura ó longo do ano.
Nesta segunda táboa apréciase a forma da onda case perfecta, despois de 15 anos de datos.
As seguintes dúas gráficas amosan como vai variando a temperatura media dentro do ano dende o día 1 de xaneiro. xusto embaixo, o detalle dos últimos meses de cada ano, onde se aprecia a liña amarela de 2015 que se mantén no outono, con diferenza o máis cálido de todo o século, o que fai situar a media anual de 2015 de temperatura en 14,67 ºC, segunda marca anual e moi próxima á primeira, a do ano pasado (14,70 ºC).

A gráfica equivalente á anterior, pero extendida ó conxunto do ano.
Unha táboa que subministra os datos de parte das gráficas expostas:
Na táboa pódense ver os números correspondentes ó promedio de temperatura de cada ano (1ª liña), promeido de tempertarua mensual no que vai de século (2ª liña) e media acumulada, ano a ano: a temperatura media no século en Ribadeo polo momento é 14,07 ºC, a media máis alta de tódolos finais de ano. É o representado embaixo:

Este último dato, doutro xeito (aumentando os datos día a día, non de xeito anual), preséntase na gráfica seguinte, onde se observa que a media sube nos veráns e baixa nos invernos, pero cada vez axustándose máis, pois a medida que se vai dispoñendo de máis datos unha nova temperatura vai influíndo relativamente menos e menos na media, suavizando a liña.
En desglose anual, a media, posta de dous xeitos diferentes para comparar os anos:

Por último sobre as medias de temperatura, a tendencia das medias anuais no que vai de século, que ven a representar un alza de algo máis de 0,1 ºC cada 3 anos... pu facendo proxección, preto de 4 ºC en 100 anos, en liña con algunhas das predicións de cambio climático manexadas [Nota: as temperaturas nun só lugar durante un número de ano tan escaso pouco poden aportar ás predicións globais para un século]

Ningún comentario: