20160127

Estará cheo o pleno?

Mañá xoves 28 de xaneiro está convocado o primeiro pleno ordinario do ano. E parece que o ritmo vai sendo pouco a pouco que se coñeza a convocatoria mediante internet: o documento de convocatoria, coa imaxe ampliable embaixo premendo co rato sobre ela, coma sempre, ou accesible de xeito directo aquí, indica en particular que se tratará dos asuntos:
2.-Expediente de corrección de erros en relación coas Bases reguladoras da convocatoria de subvencións da ARI de Ribadeo e Rinlo.
3,-Plan extratéxico de subvencións.
-
Mocións:
1.Do Grupo Popular sobre garantía de xestion pública municipal da futura Residencia de Ribadeo.
2.-Moción conxunta dos Grupos BNG,PS de G-PSOE e Mixto en relación coa actuación das distintas Administracións no relativo á construcción e posta en marcha dun Centro de atencióna maiores en Ribadeo.
3.-Moción do Grupo Socialista para pedir a derrogacion da Lei 27/2013 de 27 de decembro ou,no seu defecto, a devolución ás Entidades Locais das competencias en materia de prestaciónde servizos sociais e promoción e reinserción social.
4.-Moción do Grupo do BNG sobre a eliminación do carrizo da pampa, tamén coñecido como plumeiro, herba da pampa ou cortadeira selloana.
Como vemos, o punto forte son as mocións, 'moción e contramoción' sobre a residencia de maiores, restitución de poderes ás entidades locais e loita contra as agresións ó medio ambiente (neste caso en relación a unha planta que se está a estender a un ritmo vertixinoso , a cortadeira, e que en Ribadeo pode verse en abundancia en zonas como a comercial do Vilar).
A planta invasiva, no centro de Ribadeo
Na web do concello tamén aparece a 'Moción de reprobación da Xunta', que deixo en baixo e que non é senón a 2.-Moción conxunta dos Grupos BNG,PS de G-PSOE e Mixto en relación coa actuación das distintas Administracións no relativo á construcción e posta en marcha dun Centro de atencióna maiores en Ribadeo. O nome diferente de ficheiro e moción oficial corresponden á 'realidade' e á 'versión política' da mesma, supoño. As trece sinaturas que o acompñan dan fe de que será esta moción e non a nº 1, presentada en solitario polo PP sobre o mesmo tema, é de supoñer que cun contido políticamente oposto, a que irá adiante.Ningún comentario: