20131011

Unha reseña dunha charla interesante: Economía, crise, sociedade ...
AVV O Tesón
Nota de prensa

Ciclo de charlas
Crise, economía e falsos dogmas”

Ribadeo, 20131011

Onte tivo lugar a segunda das charlas sobre Crise, economía e falsos dogmas organizadas pola AVV O Tesón. Foi a cargo de José Ángel Bolaño Penelo, quen despois de marcar cales ían ser os pasos durante a súa intervención, abordou abordou a crise referíndose ós capítulos correspondentes do libriño 'Manifesto de economistas aterrados'.

Na charla, desenvolta no Salón de actos da Casa do Mar de Ribadeo e seguida por trinta persoas, produxéronse ademáis interesantes intervencións do público, motivadas pola nídia disección da crise feita polo conferenciante.

Tras comezar coa pregunta 'medidas de austeridade: baseadas en evidencias ou en dogmas?', respondeu á mesma abordando a resposta a traverso dunha liña histórica, outra comparada e outra teórica, e incidindo na sociedade actual e os efectos que sofre. A ligazón de datos como que no 2009 1/8 da poboación residente de xeito legal en España fora de orixe emigrante e a súa aportación en 1/3 ó aumento do PIB -algo demostrado polos números- ou o travase de débeda privada a débeda pública e o conseguinte aumento dista debido ó mesmo xunto coa inversión en mecanismos automáticos de equilibrio -acompañados dunha diminución de ingresos por rebaixas fiscais- foi abordada como integrante da primeira parte da crise. De xeito parello, na segunda parte, foi destacada a incidencia da asuteridade en magnitudes económicas como o desemprego ou o desequilibrio fiscal, así como outros feitos como os 'brotes verdes' citados no 2011 e a súa realidade. O remate foi posto despois dunha cita que sinala que non é que gastáramos por riba das nosas posibilidades, senón que ganábamos por baixo das nosas necesidades despois de anos de baixadas do que significa as rendas no conxunto de rendas, sen medrar os salarios reais nin en època de bonanza.

No debate posterior, ó tempo que se reafirmaban afirmacións da charla como a relación desequilibrio de gasto público e axudas á banca, xurdiron outros temas como a organización do poder do capital fronte á desorganización social, ou que as 'posibilidades' (en relación á frase 'gastar por riba das nosas posibilidades') poden ser postas, e sóno, de xeito externo. Asemade, lembrouse que en cada punto/capítulo do manifesto que se emprega como fío condutor aparecen alternativas ó que se está a facer na actualidade, habendo polo tanto, alternativas aínda que se insista dende hai tempo en que non as hai.

Adxúntanse dúas fotos.

A próxima charla da serie será o venres 18 de outubro, no mesmo lugar e hora, a cargo de María Jesús Fernández Fernández