20131010

Sabendo máis do noso (sexa Ribadeo ou outro concello)

Onte, a traverso de dúas vías diferentes, eldiario.es e es.okfn.org, cheguei a http://transparenciadecuentaspublicas.es, un interesante sitio para aumenat a transparencia da administración cara á nós, as persoas.
Ahí cheguei por exemplo ós impostos directos que recada Ribadeo: 232 €/hab., ou, o que é o mesmo, 2 333 249 € en total, 1061 habitantes contabilizados, ano 2012. A 'débeda viva' (segundo a mesma web, non inclúe a débeda comercial, senón financieira con entidades financieiras), é 278 €/hab., 2 800 000 € correspondentes a todo o concello. Cousas ambas, ó xeito das moitas outras de que dispón, que se poden comparar de xeito gráfico co grupo de concellos de poboación semellante ou da mesma provincia. Tamén son accesibles os datos a partir de mapas provinciais e a nivel estatal.
Reflicte tamén cousas como o superávit de 187 €/hab. mantido nas contas últimas ou os 329 €/hab. en persoal do concello, 3 307 735 € en total, ou gastos por intereses financieiros, 101 369 €. A esta última magnitude, gastos en intereses financieiros do concello de Ribadeo, corresponden os datos e gráfico seguintes, tomados da pantalla do ordenador hai un momento, "
Intereses y otros gastos financieros de los préstamos contratados por la administración.
".
Polo momento, non ten demasiados indicadores, aínda que si abondos: 31 indicadores de ingresos, gastos e balance son xa datos para traballar con eles, e aínda que falte o acceso a outros moitos, organizacións sen ánimo de lucro, veciñais ó cabo, seguen traballando por facer que teñamos máis control sobre os poderes ós que estamos sometidos.

Ningún comentario: