20131016

Cal é a industria máis grande da ría de Ribadeo?

Corresponde a unha filial de Astilleros Gondán, nas Figueiras, a que foi cabeza do grupo actual, que está diversificado con factorías na Veiga ou Navia.
É esta empresa a que está a piques de botar o novo barco que ten nas gradas, despois de que saia das súas instalacións o que na actualidade está finalizado en porto, o Edda Ferd. Iste é un pouco maior que outro de características moi semellantes, que se pode chamar xemelgo, construído para os mesmos asteleiros noruegueses, Østensjø Rederi A.S., o Edda Frende (aquí, un pdf con máis información e planos xerais, e na mesma páxina, con visionado 360º de diversos puntos). Para a mesma empresa ten construído antes outro barco semellante, o Edda Fram. (aquí, info ampliada e visionado 360º)
Ben, o Edda Ferd sairá mañá da ría. En relación, a ponte dos Santos ás veces vese como limitadora... Algún día haberá que falar diso.

Ningún comentario: