20131008

900 000 €!

Si, iso, 900 000 € é o destino proposto polo 'Goberno Central' a abrir unha ruta/camiño natural entre Ribadeo e O Vicedo. 133 km, din. É dicir, algo máis de 6 000 €/km, ou 6 €/m. Ruta recorrible mesmo a cabalo, din.
A proposta podería parecer realista a calquera que tivera que amañar unha pista estreita para peóns nunha propiedade súa, facendo el mismo os traballos. Tratándose dunha obra pública na que se pretende un certo ancho, barreiras laterais en abondos punto, etc, ("A anchura proxectada para esta rota varía entre os 1,50 m e os 4,50 m con terminación do firme en zahorra artificial, madeira, terra e acerados") e coa experiencia de que se chegou a presupostar hai xa anos unha boa partida para a rota do ferrocarril entre San Tirso e Ribadeo, unha obra máis curta e aparentemente máis doada, continuación de algo que xa hai, e mesmo a facer as xestións para a licitación de obra, e segue sen comezar nin gastar un céntimo, ... que se pode esperar neste caso?
Quizáis o que se poda esperar é o que aparece na viñeta de Vergara, aínda que sexa aplicable non só á 'xente do PP', á que vai dirixida polas circunstancias actuais.
Nota: Por certo, ía poñer unha etiqueta á entrada. Vai sen etiqueta, négome a poñer unha categoría de etiquetas que sexa algo parello a 'mentiras' ou a 'enganos'. enténdase, non é unha cuestión de principios, senón de evitar unha deriva de sobreuso da etiqueta.

Ningún comentario: