20131021

Sobre a residencia: un resume

Entérome pola Voz dalgunha cousa sobre a residencia de anciáns que se prevé para Ribadeo. As dúas vistas de fachada que aparecen, por exemplo:
O solar, 2 314 m, e a construción, 650 m de planta. Iso deixa libre 1 664 m de zona exterior. O certo é que ó medir o solar no sigpac, non me saen ben as contas, pero iso queda para outro día. O caso é que si hai sitio para ter un xardín. Que a residencia teña, como aparece, 3 niveis de uso por anciáns e un máis de servizo non parece o máis adecuado, pero hai moitas outras construídas de xeito semellante.
Que apareza nun xornal a fachada prevista non me parece mal, pero quizáis tivera máis pulo se se publica o estudo enteiro, como está agora, na web do concello. Sei que custa algo facelo, pero o rédito é abondo maior, estimo, que o custe.
Financiación? Actualmente, custe: 2,3 M€
Deputación: 1,15 M€ apalabrados (50%; que eu saiba, non está asinado)
Xunta: Pedíaselle o 40%. Na actualidade, 0,5 M€ (22%; idem). Pídenselle 0,3 M€ máis (é dicir, chegaría a algo máis do 30%). É a que ten competencias no tema. As outras administracións poden ser freadas por ela en diversos puntos.
Concello: Prevía 0,23 M€ (10%). Dende a última petición á Xunta, estaría disposto a afrontar 0,45 M€ (perto do 20%)

Ningún comentario: