20120601

Edificio internacional en Ribadeo

En Ribadeo estáse a construír un edificio internacional. Foi decidido aquí e cousas como os ladrillos son asemade nacionais. A maquinaria de elevación que se está a empregar estes días é francesa, pero xa a teño visto doutroas orixes. Boa parte dos traballadores son portugueses (non inmigrantes), ó igual que unha empresa que parece ser a subcontrata principal, pero diría que tamén hai algún inmigrante sudamericano. Os cartos en comezo foron españoles, pero coa situación actual haberá que pagar intereses a Alemaña ... Así pois, é ou non internacional o novo (remprazo doutro vello) pavillón polideportivo que se está a facer en Ribadeo?
Visión, onte, do polideportivo de remprazo ribadense, o edificio internacional.

Ningún comentario: