20120616

Da cidade da xustiza á cidade xusta

No fin de semana, de xeito máis repousado, sobresaen máis algunhas novas chamativas ou de máis calado ou duración.
Así, destaca que a inmobibliaria do Banco Santander venda pisos en Barreiros de 19 900 € a 31 500 (de pouco máis de 3 a pouco máis de 5 millóns de pesetas). É certo que parecen ser pequenos, pero levantou en armas ós construtores ... ó tempo que amosa outro aspecto da crise e sobre todo, fai máis visible o que representou a orxía construtora de hai uns anos.
E manténse que o Porta da Auga (o CIFP, o único dos dous institutos Porta da auga que sobrevivirá despois da unificación IES Porta da Auga-Gamallo Fierros, para dar lugar ó IES de Ribadeo) incrementará dous novos ciclos formativos, Atención a persoas en situación de dependencia e Xestión administrativa a distancia para adultos, dentro dunha restruturación xeral que abrangue o cambio de denominación (e polo tanto, de programa) doutro ciclo da rama de construcción. O que nos leva a outro momento non tan loxano (25 anos) no que, coa rama Sanitaria, Ribadeo chegou a recibir petición de prazas dende a Rioja...
E, coas novas correspondentes á longa duración, segue a habelas sobre o tema da ditribución xudicial. En Ribadeo, xa sabemos que só O Tesón se move para tentar recuperar o xulgado, pero noutros lugares non é así, e están facendo actividades e movementos diversos para tentar que non se lles escape a xustiza das mans. Por exemplo, Mondoñedo estase a mover implicando a toda a sociedade dende o mesmo concello, e xerou onte mesmo a nova "Mondoñedo presentó el estudio para ser «Cidade da Xustiza»". Hai persoas en Ribadeo que creemos que Ribadeo sería a cidade xusta para, dentro desa reunificación de partidos e redistribución de xulgados, dispor de unha sá no pobo que achegara a xustiza a Ribadeo, pasando quizáis a ser unha cidade máis xusta ... Como o alcalde e concelleiros non se manifestaron sobre o tema, non sabemos se en realidade apoian a sinatura de 31 de decembro de 2010 pedindo o retorno do xulgado ou só foi para saír na foto .

Ningún comentario: