20120604

E por eso protestan? Que se veñan a Ribadeo e nos ensinen

Unha nova nos xornais: falando das prebendas dos membros do Poder Xudicial, "en torno a 6.000 netos al mes", posto como moito.
Hai un lustro, posteaba neste mesmo blog: "un soldo medio mensual para o Secretario, quen máis debe cobrar no concello, superior ós 6000€ (é dicir, máis de 1.000.000 de pts), dietas a parte". Claro que cabería axustar máis a comparación, pero 5 anos son 5 anos...
Temas relacionados, entre outro moitos:posibles:
Liberados: unha comparación entre Ribadeo e España
E por datas semllantes, escribía "Sen cidadáns na rúa non hai revolución. Con eles pódese cambiar o curso da historia", ou "O estado non debe ser feudo dos que gañan"...

Ningún comentario: