20111117

A sociedade do coñecemento: sobre o coñecer para poder opinar e dicidir

Onte, X. Álvarez Corbacho ofrecía no xornal un artigo no que expoñía un feito que se ven producindo longo tempo: a transferencia de cartos entre empresas e administración é favorable ás empresas. É un pouco farragoso non a base de números, que non ten, senón a base de enumeracións administrativas e legais, pero o resultado si o deixa claro.
En Ribadeo o pasado pleno introdúxose a aprobación primeira da normativa que inclúe a ocupación de espazos públicos. Dita normativa inclúe diferentes cousas, dende limitacións no uso de espazos ata prezos. E foi neste último apartado, non nos anteriores, onde xurdiu a polémica, protestando pola suba fundamental da ocupación do espazo público. A conta diso, ocorréuseme botar algunha conta. Collamos unha mesa, cunha ocupación de 4 m², o que representa 2 x 2, unha amplitude considerable, superior á media que se pode observar noutros lugares. De estar todo o ano en terraza, podemos supoñer que entre finais de maio e as festas, 100 días, polo baixo, ten unha rotación diaria media de máis de catro pases, cunha ocupación media de 2,5 persoas (xusto a media entre 1 e 4). Isto fai mil consumicións só nesa época. Cunha sobrecarga de 0,3 € por consumición por estar en terraza, fai unha caixa extra por ese motivo ó longo do período indicado de 300 €. Compárese esa cantiade, botada polo baixo (outra cousa é a xestión de cada local e o aproveitamento que faga do espazo) coa taxa municipal, unha orde de magnitude inferior, e verase que o concello está facendo posible unha ganancia para o local abondo superior ó que ten que pagar de taxas.

2 comentarios:

J. A. Bolaño dixo...

Está vostede a confundir "ingresos" con "beneficios". É un cálculo que moitos pequenos empresarios fan e logo aparecen os problemas tanto de liquidez coma de solvencia.

agremon dixo...

Non, estou comparando os ingresos xerados direitamente polo usa da terraza cos custes da mesma terraza na parte correspondente ó concello. Sei que están aparte os custes de camareiros, aínda que só no aumento correspondente pola atención da terraza.