20100718

Vantaxes dalgún deporte

De cando en vez vexo ó alcalde de Ribadeo coa súa bicicleta facendo deporte. O seu comezo, xeralmente, Ribadeo. O seu final, tamén. E máis dunha vez me teño imaxinado cousas do concello, das parroquias, que pode ver a lombos da súa bici con calma, pasando unha e outra vez e vendo a súa evolución ó cabo dun tempo. Coñecendo o concello que goberna, e polo tanto, poñendo unha base para poder exercer un mellor goberno.
Non é condición abondo, pero si é condición necesaria.
Mirando cara ás próximas eleccións pode ser un consello para outros candidatos ó posto: coller unha bici, ou, no seu defecto, o coche ata un punto do concello e darse camiñatas por alí desfrutando co deporte, osixenando a mente, coñecendo o concello, xuntando as posibilidades do desfrute e as posibles accións, ...

Ningún comentario: