20100716

Sobre Mirasol


Onte foi dada a nova da apertura de licitación das obras en Mirasol, comprometidas a ENCE. 2,6M€ para básicamente ampliar o espigón no seu grosor (como tenta representar a zona en negro) e a un dragado ata 100m da beira (límite marcado pola liña vermella) abranguendo a lonxitude do peirao. A dicir que a foto, tomada do sigpac, presenta Mirasol como xa non é, pois por exemplo non aparece a estrada exterior, nin a pequena nave á beira da saída sur.
Por outras veces que foi tratado o tema do porto, a distancia de manobra dos barcos está limitada a 120 m da liña do porto, pero non sei se a contar dende a liña que agora se vai a sobrepasar no espigón (o máis probable e que levaría o dragado ó límite físico do permitido, afectando a derrumbes na beiras do tesón) ou dende a liña actual da maioría do peirao.

A segunda foto, unha vista nouturna da nova nave que se está a construír despois do derrumbe do muro que afectou ó taller, e a tamén nova nave na fronte de carga do peirao.

Ningún comentario: