20100717

Un polígono para pasear

O polígono foi entregado. Queda o reparto, e algo que se soe obviar: a acometida elećtrica coa construcción dunha liña de forza e unha subestación, algo sobre o que non se fala dende hai tempo, coas protestas de fondo a fror de pel por se hai que voltar moverse.
Mentras, o polígono está listo para pasear por el ... se non hai vixiantes, que ás veces hai xente que impide o paso a algo que é terra e asfalto, mentras que outras hai liberdade.

Ningún comentario: