20100703

Contradicións

Avisan na web do concello da sinatura dun novo convenio sobre drogodepencias e felicítanse por iso (aínda que sexa menos que o ano pasado). Non é unha contradicción que mentras tanto as esteñan fomentando por outra banda contribuíndo a manter e aumentar unha dependencia alcohólica? Tendo en conta ademáis que o consumo de alcohol relaciónase co doutras drogas.

Ningún comentario: