20100720

Unha curiosidade máis sobre a ría de Ribado


Xa estamos afeitos a que a ría de Ribadeo sofra todo tipo de discriminacións (descontando as propias de agresión natural), dende diarios que a tratan como 'do Eo' a guías que a inclúen en Asturias, pasando por Presidentes da Xunta, etc.
Neste caso, é un mantel collido nun local céntrico en Lugo a comezos de mes, con diveros patrocinadores (entre os logos, o da Deputación e o Museo Provincial), no que aparece o río Eo pero non a Ría de Ribadeo (craro que neste caso, tampouco aparece o nome da ría de Foz, aínda que si o entrante correspondente).
En fin, naderías sobre a ría do encontro.
Por certo, facendo uns cálculos o outro día cheguei a unha estimación da auga que entra na ría nunha marea (algo que pode variar moito dunhas a outras): uns 30 M de toneladas.

Ningún comentario: