20100706

Por esta, limpeza tardía

Onte o concello sacou unha nota de prensa pola que se permite, previa petición escrita, a limpeza da madeira acumulada nos ríos. Hai que lembrar que a potestade sobre o tema tena a confederación hidrográfica, non o concello, que fai de entidade subsidiaria neste caso. Pero sobre todo, hai que lembrar que foi a falta de limpeza dos ríos o agravante para que se produxeran danos maiores nalgunhas situacións das riadas do pasado mes, ó atrancar os vanos das pontes con madeiras (ás veces, árbores enteiros) que ademáis apoiábanse nos pilares, impedindo o paso da auga e facendo forza suplementaria sobre o baseamento. Así se chegou a situacións como a da Ponte de Arante, que quedou completamente tocada.
Por esta vez chegouse tarde. Pero trátase de que coa experiencia tida, esta limpeza sexa axustada ó que se necesita. E novamente, de todos depende velar por que así sexa.

Ningún comentario: