20100315

Unha corrección na prensa

Depois de afirmar que a normativa de protección acústica que irá hoxe a pleno en Ribadeo é a primeira na Mariña que implica un sonógrafo por pub, hoxe, desmentido pola vía de afirmar o contrario, axustando, eso si, que a norma non se aplica.
E é que, no tema do ruído, se se aplicaran as normas, non habería problema. Pero non se aplican.
... dende hai tempo (algún día destes terei que dixitalizar e colgar na rede un vello artigo, "Cando a lei non se cumpre", de novembro do 1996), razón polo que parece que son normativas novedosas e gravosas, cando os concellos (os representantes nos concellos) deberan ser sancionados pola dilación en desenvolvelas, ou non aplicar as que xa hai.
Por certo, despois de aprobar en maio do 2006 unha normativa tipo (sorprendentemente alomenos para min, non dixo nada o secretario de que polo menos, habería que poñer 'Ribadeo' nos puntos suspensivos, algo non se fixo ata agora dende o 2006), aprobar preliminarmente 7 a favor vs 6 abstencións a normativa que se vai votar agora en segundas, descartar a introducción de variacións, ser retirada dun pleno por non poder preparala (2009) e ser levada agora a pleno, na prensa saiu que 3 dos catro grupos municipais abstivéronse.

Ningún comentario: