20100310

Leite 'galego'

... é un dicir: non só é que o 40% da leite que se produce en Galicia sexa xa procesado por industrias de fóra da península, senón que 'en mans galegas' só queda o tratamento do 20% do leite que se produce en Galicia. É dicir, pódese prever máis crise para o sector de producción leiteira, cando a industria e comercialización non están baseadas na nosa xeografía. Por exemplo, se a principal industria leiteira afincada en Galicia ten raíces francesas, e ademáis ese país é longamente excendentario en producción leiteira, sendo xa agora un lugar de orixe de leite que remata por esta zona, os gandeiros galegos cando menos competirán unha situación dificil cos franceses. E isto, a parte da crise, claro.

1 comentario:

Anónimo dixo...

Leite "galegO"´; é masculino: O LEITE.
Saúdos