20100308

Das novas árbores en Rodriguez Murias

Despois do xaleo montado este ano a conta das árbores da rua peonil, a plantación de novo en toda a liña da rua a outra semana devólvelle á rúa un aspecto máis común, parello ó que tería coa vexetación anterior nestes meses.
Non sei se zanxará a polémica, que xa foi moito a menos, pero sei que o coidado e a reposición de árbores é algo que nos atinxe, e que polo tanto debemos estar ó tanto e coidar.
Por certo, a foto de abaixo amosa un oco vacío: non é só que houbera que sacar as raíces das árbores anteriores para deixar espazo, senón tamén renovar a terra para evitar contaminación da enfermidade.
Mentras, a foto de arriba lembra que en Ribadeo existe un cine-teatro que é decorativo, pero cun uso moi limitado, cando outros espazos públicos (o parque) están sobreexplotados e adicados a cousas que non están moi relacionadas co seu uso principal.

Ningún comentario: