20090114

Os mércores, mercado ... tamén hoxe

Como mércores que é, toca de novo polémica no mercado. Visto as dúas novas que trae hoxe a Voz (1 e 2) parece que alomenos unha das partes está en babia, sen discutir que poda ter máis ou menos razón. Mentras, diría que no pobo cada vez hai máis enfrontamento coa postura dos mercaderes. O caso é que seguen sen pagar, o alcalde ameaza e a oposición contemporiza mentras a xente dos postos 'estaría disposta a revisar a normativa anticuada de paso que se baixan as taxas. A cousa volta a reducirse a cartos si ou non, sen moita alternativa, pois a revisión doutra normativa accesoria que eles mesmos recoñecen que se quedou anticuada non me parece contrapartida. E en canto ó funcionamento do sistema de decisión, coido que os comerciantes andanun pouco despistados, non porque se reúnan coa oposición, cousa que me parece lóxica, senón pola consideración dela como contragoberno á hora de facer promesas.

Ningún comentario: