20090109

Educación e regulamentación

Polo tema propio de traballo, parece que o departamento de edcuación debera ser en calquera administración dos máis cumpridores das normas. Posiblemente así o é, pero tamén moitas veces incumpre non só a normativa xeral senón tamén as súas propias normas. Hoxe mesmo trae a prensa dos seus incumprimentos en materia de persoal de comedor, aínda despois de anunciar ampliación de xente en diversos lugares de A Mariña. Está visto que todos somos humanos e cometemos fallos, e as institucións, ó estaren feitas a partir de xente, non menos que as persoas individuais. Pero se sistemáticamente as normas incumpridas son en grande porcentaxe normativa e lexislación que para corixir as desviacións do seu cumprimento requiren cartos, entón pódese sospeitar que non é só a propia imperfección humana xeral a que está xogando, senón sobre todo aquel tipo de imperfección que trata dos cartos, da súa distribución, aforro ou apropiación, e que fai pensar máis en intereses (ó nivel que sexa, público ou privado, individual ou colectivo, montantes pequenos ou grandes) que nos propios erros humanos.

Ningún comentario: