20090127

Continuamos

... quedabamos na anterior entrada no pleno do luns pasado, no punto correspondente ó Grupo de Acción Costeira. Resulta que, despois de estar coleando o tema por asociacións diversas (chegou información/propaganda por exemplo á A.C. Xerfa de Ribadeo) ó longo de todo o trimestre pasado, introdúcese o punto con urxencia. A cuestión era básicamente o estar no grupo e os representantes a nomear, xunto coa facultade para realizar os trámites correspondentes. Respecto ó estar, todo o mundo pareceu de acordo, aínda que houbo un pequeno galimatías coa introducción, o estar dacordo con ela, e o estar dacordo coas propostas relativas incluídas nela. A cousa dos representantes foi a curiosa, pois comezou o alcalde dicindo algo así como que tiña unha proposta, pero como sabía que a ía botar abaixo a oposición, entón non a presentaba.
Ó final quedaron dúas propostas sobre a mesa, asumindo unha que o representante titular sería o alcalde e o suplente o portavoz da oposición, que saíu adiante con 8 votos e 5 abstencións, fronte á proposta de UPRi que plantexaba unha alternancia no posto entre PP e PSOE, e que votaron a favor os membros desa formación, con 7 abstencións e 4 en contra. Para min foi unha moción divertida dende o comezo, co xeito de introducción á présa para non quedar fóra o concello dunha asociación que implica o administrar algún carto europeo (aínda que non direitamente para o propio concello)
O punto 10º tamén foi introducido de urxencia a petición do PSOE. Unha proposta do PSOE pasada xa por entrada o 14 de novembro para que se desbroce máis o talude da atalaia para ver se hai máis muralla. Evidentemente, non houbo discusión, máxime cando paga Costas, e aínda que hai outras propostas anteriores doutros grupos sen pasar aínda polo pleno. Chama a atención que se lembren agora da muralla cando xa se sabe que alí hai máis muralla, non importou o da muralla para a proposta do ascensor que se construirá ou cando algunha parte da mesma muralla na rúa que leva o seu nome foi maltratada na época de gobernanza do partido propoñente (ver, por exemplo, 'abre a muralla', 'o día despois' ou 'Ribadeo, novas e obras'). Tamén se ve claramente a urxencia do punto...
O último punto, rogos e preguntas, foi longo. Quedareime só con algunha das feitas:
Ingresos por ocupación de espazos públicos? 93 623 € no 2008, sen especificar se foron debido a terrazas, obras, ... ou a todo en conxunto.
Licenza de mármores e Granitos Eo? Afectada por unha sentenza por molestias ós viciños, nada escoitei de modificacións próximas. Si se está a facer un seguemento do tema, con 13 informes de control no 2008, entendendo feitos de motu propio polo concello. Unha nota persoal: se non entendín mal, evidentemente hai clases e clases de consideracións das diversas actividades por parte do concello, como se pode ver polos 13 informes neste caso.
Antena en Sta. Cruz. Quedou no tapete o ver se ten licenza ou non, e a petición de que se peche para que non se poda acceder a ela.
Obras no parque de Indianos: están rematadas, esperando pola inauguración do conselleiro (como deixei reseñado, xa está aberto)
Retraso na finalización das obras en r/Calvo Sotelo: 'choveu'
Sentenza de derribo non aplicada aínda: Estase movendo: o alcalde está ameazado de ser encuasado polo penal se non se executa. (ver http://ribadeando.blogspot.com/2008_04_01_archive.html ou http://ribadeando.blogspot.com/2007/05/rolda-de-prensa-sobre-o-urbanismo-do.html por exemplo)
Onde está o vello camión do lixo? No punto limpo dado de baixa.
Que medidas se tomaron en relación do derrumbe de Rochas Brancas? Non é tema municipal, aínda que se está sobre elo; contactouse coa delegación de costas e con TRAGSA.
Liña de alta tensión nobva? Deben estar a piques de entregar o trazado en industria.
Solucións para a xente que ven de fóra e non ten disco de aparcamento e non saben onde conseguilo.
Funcionamento do mexadoiro de king kong? A falta do boletín de enganche.
E, xa fóra do pleno, a contestación ás preguntas de O Tesón:
Non hai problema polo regulamento de participación cidadá. A cantidade de traballo impeiuno ata o momento.
Xardín e parque: foron respondidas preguntas semellantes a grupos políticos no úlñtimo punto da orde do día.
Carpas no parque: non existe lugar alternativo que o alcalde saiba, e é cousa de poñelas onde se vexa, non no porto. sobre o tema dos destrozos causados por elas no parque non se contesotu ren.
Mercado: Non se ten pensado cambiar o mercado de sitio, se ben se pensa nunha ampliación por R. gonzález e Reinante, ata o límite que o permita o deixar libre a entrada dos garaxes.

Ningún comentario: