20080604

Non hai máis remedio: seguimos coa ría de Ribadeo


Pois iso. A non ser que queiramos comentar a viaxe a Uruguai (no que resulta que se fai de todo, dende anunciar axudas á Casa do Viejo Pancho a promocionar o turismo mariñán), ou lembrar discordias no interior da casa do concello á vista do que pasa agora no de Viveiro a conta da relación de postos de traballo (RPT), semellante ó que pasou no seu momento aquí, incluídas ameazas polo que parece, sempre queda a ría.
E na ría, a nave que agora da coletazos en Asturias en troques de en Galicia. Dous temas relativamente novos saen á palestra: a Comisión acordada na última cumbre interautonómica en relación á Reserva da Biosfera parece que vai ter que velar pola paisaxe ó ter que elaborar o Catálogo da Paisaxe, algo a ter en cuenta antes de aprobar actuacións na ría de Ribadeo.
Ademáis, parece que estiveron en información pública (prazo de alegacións xa vencido) os planos de situación da concesión administrativa solicitada de ocupación do dominio público hidráulico. Lóxico xa que se non os empresarios non saberían a que estaban tentando optar. Pero cando veu o Presidente de Portos a Ribadeo, parecía que o ensinar o plano era unha concesión, e non un dereito, e así quedou a cousa.
Intercaladas, tres fotos da ría 'virxe', tomadas sobre os bloques, e outras dúas con algo do porto na foto. Por certo, xa comezaron as obras unha pequena nave á beira (esquerda, segundo as fotos, entre a nave e o 'control de paso do porto') da que aparece máis próxima das tomadas ó peirao de Mirasol. Polo que parece, obreiros portugueses como en moitas outras obras de Ribadeo, mentras as obras para acircunvalación seguen a ter a apariencia de paradas e a verxa e demáis elementos de separación do porto seguen a ter como principal función molestar. Evidentemente, ó sinalar a súa orixe, non trato de facer ou indicar unha discriminación, senón de facer pensar sobre o destino global, delocalizado, dos postos de traballo que moitas veces se barallan como señuelo para calquera cousa que se quera xustificar aínda que salte a máis elemental lóxica. O mesmo que sinalo o estado das outras obras para indicar que se move (políticamente) só as obras o que se quere que se movan.
E un engadido: segue a haber novidades nos apoios á nave. Se por unha beira ontes a prensa sinalaba que ó práctico de portos (ó fin, relación de traballo coa entidade de Portos de Galicia) lle parecía convinte para dinamizar o porto, non sinalaba en troques que os pescadores non quixeron que o Presidente de Portos lles 'explicara' o tema.

Ningún comentario: