20080629

Máis efectos do cambio climáticoMentras apunta algún que os xeos do Ártico poderían desaparecer por completo a finais do verán (para rexerarse polo momento durante o inverno), as medusas (seres de augas quentes) chegan ás nosa praias. E, en Castropol, un vertedoiro 'clausurado' que podería estar contaminando o subsolo ata a ría con lixiviados debido ó xeito de 'clausura', ten o aspecto que aparece nas fotos de Jesúis Estébanez.
... Bo domingo.

Ningún comentario: