20080612

Documentos para xulgar

Mentras comeza a sentirse o efecto da folga de transporte (aínda despois de chegar a un acordo con partes implicadas que non tiñan convocada folga), hai cousas que hoxe en día son moito máis doadas de transportar/acceder e que rematan tendo tanto efecto como estas outras máis visibles. Son 'os papeis'. Papeis como os que voltan a estar na palestra no tema do PXOM (estaba dispoñible toda a documentación cando foi aprobada?) que leva camiño de converterse en nada despois de prometer ser un esperpéntico sainete (ou despois de selo). E como outros que son máis dificultosos de decatarse deles ou máis doados de esquecer, e polo tanto, en ambos casos, máis convintes de ter a man. Teño deixado en Ribadeo historia xa uns cantos. Agora lembro por exemplo as anotacións da Xunta á versión pasada do Plan Xeral de Ordenación Municipal (aproveitando que as declaracións de F. Rivas son unha oportunidade para fixarse en, e ter en conta a diferencia entre interese xeral e interese particular neste tema) e tamén, onte, a Declaración de impacto ambiental sobre a amplicación das instalacións de Gondán que puxen no blog onte (por todo iste tema, grazas a Jesús Estébanez)
Chámame a atención que nesa declaración de impacto ambiental se recolla (1ª páx.) unha lista cons institucións ás que lle pediu informe e os das ecoloxistas brillen pola súa ausencia. Por certo, que polo ámbito de actuación (supoño que será esa a causa) non aparece Adega, a organización ecoloxista de referencia no noso territerio. Pódese observar que sinxela é unha declaración de impacto ambiental como ista. E, no plano da páx. 4, ver que se vai meter sobre a praia adxacente ó asteleiro.

Ningún comentario: