20080106

Unha segunda de hoxe, xa vella

Polo menos en xerme xa foi publicada no blog (agora será publicada tamén noutros medios):

Señores da Xunta.

Atópome que o noitebús non só continúa senón que se amplía. Tamén me atopo con que Galicia non destaca pola reducción de accidentes de tráfico. E con que, que eu saiba, non hai ningún estudo que demostre que o noitebús reduce a siniestralidade.

Non embargantes, unha subvención como a do noitebús vai direita a promocionar os desprazamentos da xente que non dispón de coche e carné de conducir, para facilitar o consumo nouturno de alcool e a producción de ruído molesta para os veciños, por exemplo. É unha subvención á movida con cartos públicos, aproveitando ademáis un sector da sociedade con factor de risco en relación á adquisición de hábitos de consumo de alcool.

Subvención que, ademáis e por exemplo, fai máis doado vir de Burela a Ribadeo (ou viceversa), máis barato, con máis frecuencia de autobuses, ... de noite para a movida que de día para asistencia a consulta ó hospital.

Por favor, se estou equivocado, proporcionen os datos para que poda saír do meu erro...

1 comentario:

Anónimo dixo...

Estou completamente de acordo. Os efectos directos desta mala inversión son promover o consumo do alcohol. O resultado dunha mala xestión.