20080117

Un paseo polo parqueDar un paseo polo parque onte tiña un interese engadido: o estado no momento das obras que alí se están a efectuar. As fotos adxuntas son todas do parque, zona praza de España. Por orde, nas fotos, aparece o escudo da época de Franco que continuaba a ser visto no monumento ós Bous erixido nos tempos da alcaldía de Pancho Maseda. O escudo ocupaba unha curiosa posición invertida que se pode ver na primeira das fotos, mentras na segunda vése a pedra sacada da composición do monumento. A lembrar que os bous foron pesqueiros artillados para combater á armada que en boa parte seguiu fiel á república, e que tiñan unha boa base en Ribadeo.
Así pois, a segunda foto non engade moito sobre a primeira, pero o concello ó fondo dálle un certo carácter, ó tempo que se ve o primeiro tipo de bordiño de verde dos que se poden atopar estes días no parque, e que se pode comparar cun ha zona que non te ningún tipo de borde no verde (foto terceira)
Na seguinte pódese ver o estado actual da beira que se está a poñer. Obsérvase a súa finalización brusca nalgúns lugares, que xa comentei noutro sitio, e malamente que a parte alta non queda en todos os lugares á mesma altura.
Na penúltima vése o estado actual doque se está a pavimentar, que non é de igual piso que o que xa se fixera anos atrás, senón dun material semellante ás beiras que se están a poñer.
A última foto é de contraste: Alí obsérvase outra beira de pedra, no monmento ó 'Viejo Pancho' de altura e estilo diferente á do monumento ós bous (é dicir, a da nova fonte que se poñerá nese lugar), ó tempo que se observa a diferente altura á que quedaron dúas beiras de seto diferentes (irregularidades aparte)
Coido que sería cousa de facer os bordiños (as obras en xeral) dun xeito máis uniforme, e que aínda se está a tempo.

Ningún comentario: