20080113

Refluxo


A construción na comarca está a sofrer un refluxo. Máis ou menos dende mediados do ano pasado as ventas caeron en picado. Séguese a construír, enchendo a costa de formigón para tentar manter un modelo que non se pode manter. E mira ti por onde, está comezando a cair non tanto polas normas reguladoras (ás que se lles botou a culpa nun primeiro momento, pero que aparte de anuncios pouco impacto tiveron máis que o de lembrar que ó mellor había que cumprilas), digo,, está comezando a caer pola economía. Primeiro, porque hai menos aforros dispoñibles en relación ó custe, que aumentou moito en pocuo tempo, e ós xuros, que tamén aumentaron relativamente. E, de segundas, por outros factores, como as suspensións de pagos que parece que comeza a haber (onte, sen ir máis lonxe, dixéronme que un construtor suspendera pagos por 1,5M€; haberá que confirmalo) por tirantez entre construtores e promotores, adobada por outras cousas como o que se podería chamar a 'mafia do formigón', o que parece un auténtico coto cerrado para beneficiar ós integrantes que están dentro del: non sería novidade dentro da industria que empresas semellantes se puxeran de acordo para non ter moito que competir e maximizar ganancias.
Mentras a construción se enturbia (non só da beira que remato de expoñer, senón dende o punto de vista político, como amosa 'Vida Socio-política en Ribadeo'), quedan aí enquistados outros problemas: o ruído de noite (co desdeixamento das autoridades e as burlas do locais), a protección da natureza (que se esquece ó minimo interese económico, aínda que sexa máis unha ilusión que outra cousa), a falta de cerebro procurando carreiras con coches... Onte, ás 5 da tarde, na rotonda para coller a autopista, dous coches negros andaban dando voltas a toda pastilla, chirriando as rodas, pola rotonda (que sinalo no plano, tomado de Google maps). Un 5 minutos. O pouco tráfico propiciou que non houbera ningún dano. Ogallá se poidera dicir o mesmo da construción.

Ningún comentario: