20080107

Lograrei editar a entrada ou impediramo telefónica?

Estes días tiven que facer paciencia para editar. A liña de subministro é un desastre, e o culpable está totalmente identificado: telefónica, a subministradora do servizo.
Esta mañá non vou poder, pero que vaia contando a OMIC cunha reclamación miña. E aconsello á xente que o faga tamén: a unión fai a forza, e se alguén espera que outros lles saquen as castañas do lume, van de lado: poden esperar sentados, que ó mellor ó final algo se amaña. Voltamos ó de sempre: o dito de 'A Deus rogando e co mazo dando' ten unha base lóxica que sóese esquecer moitas veces. En caso de reclamacións de algo que afecta a moita xente, o do traballo pasa como mínimo por axudar a protestar ós demáis, en troques de quedarse rezagado porque, 'como afecta a tanta xente, alguén o solucionará'.

Ningún comentario: